Change luqadda

Baarista ee bulshada

Testing:

sentre

Testing:

Ressurser

Hel caawimo

Hel caawimo:

sentre

Ingen Sentre.

Hel caawimo:

Ressurser

Ingen Ressurser.

https://gfx.nrk.no/Yxsdqiu9W6AJP8pMX_239ABMkj0_KERY1jG89AnhCKOQ.jpg

Source: NRK

News iyo shirarka jaraa'id

Nasjonalt

Tallaalku wax dhiba kugu keeni maayo, waana bilaash, qof kasta oo loo sheego waxaa lagula talinayaa in uu is tallaalo. Marka ay gaadho xilligaaga tallaalka, komuunka ayaa telefoon Kugula soo xiriiraya.

Source: Oslo kommune

Talaalka

Nasjonalt

Ma ogtay in imika noocyada fayraska cusub ee is bedbeddalaya dartii ay faafistii xanuunka aad ugu badatay dadka ka yar 16 sano? Weligeed hadda ka hor dad sidan u badani uguma xanuunsan xanuunkan.

Source: Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk

Warbixin guud

Nasjonalt

Ma ogtay in imika noocyada fayraska cusub ee is bedbeddalaya dartii ay faafistii xanuunka aad ugu badatay dadka ka yar 16 sano? Weligeed hadda ka hor dad sidan u badani uguma xanuunsan xanuunkan.

Source: Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk

Calaamadaha, imtixaanka, karantiil iyo go'doomin

Nasjonalt

Fayraska Korona wuxuu saameeyaa dadka oo dhan. Ururka Laanqayrta Cas wuxuu sameeyay xeerarka xakameenta Korona, kuwaas oo ah talooyin fiican oo ku saabsan waxa inaad sameysid ee tahay.

Source: Røde Kors

Warbixin guud

Nasjonalt